Opdateret Q&A om Corona

Print Print
01-04-2020

Hvordan beskytter man sig i forhold til at deltage i grundlovsforhør eller andre kritiske sager? Det er et af de spørgsmål, der er stillet på samfund@advokatsamfundet.dk, og som der nu er svar på.

Domstolsstyrelsen oplyser, at grundlovsforhør og andre kritiske sager så vidt muligt afholdes i retslokaler, der er store nok til, at alle sagens parter kan have den anbefalede afstand til hinanden. Derudover har Domstolsstyrelsen anbefalet at begrænse antallet af tilhørere i de kritiske sager, der afholdes.

Advokatsamfundets Q&A er opdateret med svar i forhold til blandt andet fremstilling af vidner, muligheden for udeblivelse fra ikke-kritiske hovedforhandlinger i retten, hvis man er utryg ved at møde op, samt Coronas påvirkning af Minretssag.dk og andre it-systemer.

Q&A bliver løbende opdateret med svar på, hvordan advokater skal forholde sig i situationen. Vi er i kontakt med de relevante myndigheder og svarer hurtigst muligt. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til samfund@advokatsamfundet.dk. Vi svarer ikke på hver enkelt henvendelse direkte, men henviser til hjemmesiden.

Du finder advokatsamfundets Q&A her