Ombudsmanden indleder undersøgelse på skatteområdet

Print Print
15-05-2020

Folketingets Ombudsmand har indledt en undersøgelse af skatteforvaltningens administration i forbindelse med opdatering af Den juridiske vejledning og udarbejdelse af styresignaler mv. Det sker blandt andet på opfordring fra Advokatrådets skatteudvalg og danske revisorers skatteudvalg, som over for ombudsmanden har påpeget, at der i visse situationer går for lang tid, før skatteforvaltningen offentliggør principielle afgørelser og ajourfører Den juridiske vejledning. Ombudsmanden har i flere sager konstateret tilsvarende problemstillinger.

”Retssikkerhed på skatteområdet kommer i mange former – en af disse er gennemsigtighed, som er helt afgørende for borgere og virksomheder. Her er det vigtigt, at Den juridiske vejledning er opdateret, så borgere har et opdateret grundlag at forholde sig til, så man til enhver tid ved, hvad der gælder af regler. Vi har set situationer, hvor der er gået lang tid, før skatteforvaltningen har offentliggjort principielle afgørelser og – i de relevante tilfælde –  udmøntet sådanne principielle afgørelser i styresignaler og ajourført Den juridiske vejledning. Det kan være med til at højne retssikkerheden på området, at ombudsmanden nu indleder en undersøgelse af skatteforvaltningens administration i forbindelse med opdatering af Den juridiske vejledning og udarbejdelse af styresignaler mv.,” siger advokat og formand for Advokatrådets skatteudvalg, Kim Pedersen.

Læs mere her