Nyt tiltag i forbindelse med tilsynsbesøg

Print Print
30-04-2020

Advokatrådets almindelige tilsyn med advokater omfatter også et tilsyn med, om advokater overholder hvidvasklovgivningen. Hvis du som advokat har sager omfattet af hvidvaskloven, vil du fremover blive bedt om at indsende din risikovurdering, politik og forretningsgange, jf. hvidvaskloven §§ 7 og 8, forud for tilsynsbesøget.

Tidligere har den tilsynsførende gennemgået dette i forbindelse med tilsynsbesøget, men med det nye tiltag vil den tilsynsførende kunne gennemgå dokumenterne på forhånd. Det giver Advokatrådets sekretariat bedre mulighed for at give en god og relevant vejledning, og det kan afkorte varigheden af tilsynsbesøget.

Bliver du udtaget til tilsyn, vil du modtage et brev med oplysning om, hvilke dokumenter der skal fremsendes, hvor de skal fremsendes til, og hvad fristen for fremsendelse af dokumenterne er.