Ny bekendtgørelse indfører klagegebyr til Advokatnævnet

Print Print
30-04-2020

Det skal fremover koste et gebyr på 500 kroner, når borgere og virksomheder ønsker at indgive en klage eller søge om genoptagelse af en sag i Advokatnævnet. Det er bestemt i en ny bekendtgørelse fra Justitsministeriet, der træder i kraft 1. maj. Får klageren medhold eller delvist medhold i klagen, eller hvis klagen afvises på grund af formelle mangler af Advokatnævnet, returneres gebyret.

Det nye gebyr i Advokatnævnet gælder både for nye klager og for klagers anmodning om genoptagelse af sager vedrørende advokaters adfærd eller salær. Ifølge bekendtgørelsen skal blandt andre Advokatrådet, domstole og andre offentlige myndigheder dog fortsat ikke betale gebyr, når de indgiver en klage.

Baggrunden for det nye klagegebyr er et lovforslag, der blev enstemmigt vedtaget i 2018 af Folketingets partier, som gav justitsministeren mulighed for at indføre klagegebyret. Formålet med det nye gebyr er ifølge lovforarbejderne at mindske antallet af åbenbart grundløse klager til Advokatnævnet, så nævnet kan bruge sine ressourcer bedst muligt.

Klagegebyrer kendes fra andre lignende nævn som eksempelvis Revisornævnet, Huslejenævnet og Ankenævnet for Forsikring. Et tjek på 39 danske nævns hjemmesider viser således, at der fast skal betales klagegebyr i de 31 nævn, og at yderligere et par nævn pålægger gebyr i visse typer af sager.

I Advokatnævnet forbereder man nu, hvordan betalingen rent praktisk skal foregå, og hvordan man bedst vejleder borgere og virksomheder.

”Vi skal gøre det så enkelt som muligt for de borgere og virksomheder, som ønsker at indgive en klage over en advokat. Nu kommer der et gebyr på en klage, og vi arbejder på en løsning, der bliver så enkel som mulig, så folk ved, hvad de skal gøre, når de ønsker at klage, samtidig med at vi skal have en tydelig vejledning, så borgere og virksomheder kender rammerne og ved, hvordan de gør fremadrettet,” siger sekretariatschef i Advokatnævnet, Mette Green van de Ven.

Advokatnævnet har gennem de seneste år modtaget omkring 1.200 klager årligt. Ifølge Advokatnævnets årsrapport 2019 modtog man sidste år 1.156 klager.