Midlertidigt koncept for varetægtsarrestanters kontakt til pårørende under Covid-19

Print Print
07-04-2020

l forbindelse med Covid-19 skal mængden af mennesker, som omgås hinanden, begrænses mest muligt. Af denne grund er det for tiden ikke muligt for varetægtsarrestanter at modtage besøg af pårørende.

Der er derfor udarbejdet et midlertidigt koncept for telefonmøder, som erstatter pårørendes fysiske besøg hos arrestanten. Konceptet skal ses som den bedst mulige løsning i forhold til den nuværende situation. Der er indgået aftale om konceptet mellem kriminalforsorgen og politiet.

Læs mere i vedhæftede dokumenter fra Rigspolitiet:

Brev til forsvarsadvokaterne

Brev til politikredsene og Kriminalforsorgen

Overvågede samtaler arrest

Mobiltelefoni - Brugervejledning