Medlem til arbejdsgruppe om bødeniveau ved overtrædelser af markedsføringsloven

Print Print
07-05-2020


Advokatsamfundet er blevet anmodet om at udpege et medlem til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe om bødeniveau ved overtrædelser af markedsføringslovens bestemmelser.

Læs nærmere her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2020/Medlem til arbejdsgruppe om boedeniveau ved overtraedelser af markedsfoeringsloven.aspx - d. 03-06-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.