Medlem til arbejdsgruppe om bødeniveau ved overtrædelser af markedsføringsloven

Print Print
07-05-2020


Advokatsamfundet er blevet anmodet om at udpege et medlem til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe om bødeniveau ved overtrædelser af markedsføringslovens bestemmelser.

Læs nærmere her