Kritik fra Datatilsynet

Print Print
26-05-2020

Advokatnævnet har ved afgørelse af 22. maj 2020 fået kritik fra Datatilsynet for ikke tidligt nok at have oplyst en advokat om, at nævnet i en klagesag behandlede oplysninger om vedkommende.

Datatilsynets kritik vedrører en klage over en advokat, som Advokatnævnet modtog den 14. juni 2018. Advokatnævnets sekretariat vurderede, at der var behov for flere oplysninger fra klager, og sekretariatet bad derfor 18. juni 2018 klageren om en uddybning. Klager vendte tilbage i hhv. august og i november 2018. Klager oplyste bl.a. at vedkommende var hjemløs, og at det var svært at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger, hvorfor dette trak ud. Det resulterede i, at klagen først i slutningen af november 2018 blev sendt i høring hos advokaten, hvor denne blev gjort bekendt med, at Advokatnævnet behandlede oplysningerne om vedkommende. Der blev ikke foretaget egentlig sagsbehandling før da.

”Advokatnævnet tager kritikken til efterretning. Fristen i databeskyttelsesforordningen for at meddele, at nævnet behandler personoplysninger skal selvfølgelig overholdes. Også når der er svære omstændigheder, og når vi som i det konkrete tilfælde fx beder en klager om at uddybe oplysninger for at præcisere klagen, og dermed give den indklagede mulighed for at kommentere på et ordentligt grundlag. Derfor har vi allerede igangsat et arbejde med at se på vores arbejdsgange, så vi undgår, at der går urimelig lang tid, før der sker orientering om, at nævnet behandler personoplysninger,” siger sekretariatschef Mette Green van de Ven.