Klientsamtaler er fejlagtigt blevet arkiveret

Print Print
02-07-2020

Når politiet får en dommers tilladelse til at aflytte en mistænkt, vil politiet regelmæssigt få adgang til samtaler mellem mistænkte og forsvarsadvokat. Politiet skal imidlertid straks afslutte aflytningen, når de bliver bekendt med, at der er tale om en klientsamtale, og optagelsen skal straks slettes – men det bliver den ikke altid.

Rigspolitiet har derfor besluttet sammen med politikredsene at gennemgå samtlige sager, hvor politikredsene siden det nuværende aflytningssystems indførelse i 2017 har anmodet om sletning af klientsamtaler. Der er tale om cirka 1.150 anmodninger, og gennemgangen vil foregå under sædvanligt tilsyn af Anklagemyndigheden.

Læs mere på Politi.dk