Interview: Lockdown-perioden har lært os at værdsætte onlinemøder

Print Print
28-05-2020


Advokaten i en coronatid

Den ekstraordinære situation, vi befinder os i lige nu, påvirker advokaters arbejde vidt forskelligt. Her fortæller advokat Jesper Tøttrup Philip om arbejdet i New York City, hvor han har været udstationeret for Bech-Bruun det seneste år, og hvad han mener, vi positivt kan tage med os videre fra corona-situationen.

Hvordan er dit arbejde i New York påvirket af corona-situationen?
New York City har været lukket ned i næsten tre måneder, så i stedet for at sidde på Bech-Bruuns kontor på Manhattan, sidder jeg fortsat hjemme i soveværelset. Det er en stor omvæltning, både positivt og negativt. Arbejdspresset er stort set uændret, fordi min afdeling arbejder med store projekter inden for vedvarende energi og infrastruktur – blandt andet store offshore-vindmølleprojekter – som klienterne har fokus på at få gennemført og gennemarbejdet, inden der igangsættes nye projekter. Jeg udarbejder og forhandler kontrakter, hvilket fortsætter uændret, det er bare blevet mere elektronisk. Det er en kæmpe forandring, fordi en stor del af en forhandling netop er at aflæse modpartens kropssprog, men den del er taget væk. Det går heldigvis overraskende godt, fordi alle har været omstillingsparate.

Til gengæld er stort set alle kurser og alt markedsføring sat på pause. Vi holder normalt kurser for danske virksomheder, der er interesserede i eller allerede etableret på det amerikanske marked, og networking med klienter og samarbejdspartnere. Det kan vi ikke i øjeblikket, men vi kan fortsat holde møder og enkelte kurser online.

Hvor ser du de største udfordringer lige nu?
Arbejdsmæssigt er det, at vi ikke ved, hvornår samfundet bliver åbnet, og hvornår vi er i mål med åbningen. New York City er i modsætning til flere andre amerikanske stater fortsat lukket helt ned – vi skal have masker på udenfor, vi må ikke se andre mennesker, vi må ikke holde fysiske møder, vores børn må ikke have legeaftaler. Nedlukningen medfører en høj arbejdsløshed, som selvfølgelig også påvirker advokatbranchen. I USA kører man med fire faser i åbningen af samfundet, og hver fase varer minimum to uger. Det vil sige, at New York City tidligst er fuldt åbnet om otte uger – det bliver spændende at se, hvordan krisen kommer til at påvirke folk og samfundet fremover.

Hvordan har dine klienter reageret?
Reaktionerne har været begrænsede, fordi vores projekter fortsætter uagtet, at samfundet er lukket ned. Til gengæld er dialogen blevet mere personlig – folk spørger hinanden, hvordan man får det til at fungere med hjemmearbejdsplads, og vi hilser på hinandens børn, der pludselig dukker op midt i mødet.

I forbindelse med forhandlingerne er force majeure blevet et mere gennemgående tema. Kan en pandemi klassificeres som force majeure? Det har klienterne og modparterne klart fået mere fokus på, hvordan skal håndteres faktuelt.

Hvad tager du positivt med dig videre?
Situationen har vist, at advokater og samfundet generelt er mere omstillingsparat, end jeg troede. I New York City har man eksempelvis aldrig benyttet køkultur, men det gør man nu. Der er opstillet plexiglas i supermarkederne for at beskytte de ansatte, og der tages i stigende grad hensyn til de mest udsatte i samfundet ved blandt andet at indlogere hjemløse på hoteller – der er taget mange gode initiativer for at mindske smitten fremadrettet.

Arbejdsmæssigt har jeg tidligere rejst meget for at forhandle kontrakter, men i lockdown-perioden har det vist sig, at både klienter og modparter har været indstillede på at gøre det online, og den direkte fordel er selvfølgelig, at man kan spare meget tid. Dét kan vi tage med os videre – at det i visse tilfælde ikke er nødvendigt at flyve langt for at afholde et kort møde.

Når man sidder i karantæne, er tid en underlig størrelse, og som familie har vi været nødt til at finde en balance i, hvornår jeg er på arbejde, og hvornår jeg er hjemme. Min kone og jeg har en treårig søn, og der er ingen tvivl om, at vi alle nyder at spise frokost sammen, så en positiv ting, vi kan tage med os videre, er, at vi fortsat skal huske at bruge vores tid fornuftigt.

Hvad er dit bedste råd til andre advokater?
Jeg har altid arbejdet ud fra et princip om at være tilgængelig for klienterne døgnet rundt, men krisen har gjort det åbenlyst, at der skal være en balance mellem arbejde og fritid. Hjemmekontor kan være en rigtig god løsning, hvis man er bevidst om, at det er frihed under ansvar.

Derudover vil jeg anbefale andre advokater at gribe muligheden for en udstationering. Det giver nye idéer og muligheder, som man ikke nødvendigvis griber i Danmark, blandt andet i forhold til nye samarbejder. Jeg har indtil videre været i New York City i et år, og det er fortsat en stor oplevelse – også på trods af nedlukningen.