Interview: Indsatte med besøgskontrol har ingen kontakt med deres børn

Print Print
01-04-2020

Den ekstraordinære situation, som vi befinder os i lige nu, påvirker advokaters arbejde vidt forskelligt. To advokater fortæller om deres dagligdag, som på mange måder har forandret sig i løbet af de få uger, landet har været lukket ned. Læs om de udfordringer det giver både for dem selv og for klienterne – ikke mindst udfordringer af retssikkerhedsmæssig karakter.

 

Kim Bagge, forsvarsadvokat, medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Hvordan påvirker Corona-situationen dit arbejde?
Jeg er voldsomt påvirket af, at alle retsmøder er aflyst. Normalt er jeg i retten tre-fire gange om ugen, mens jeg nu sidder på kontoret og forbereder nogle store sager. Det varer dog maks. en uge mere, så er jeg løbet tør for opgaver. Man kan sammenligne det med en almindelig butik, for eksempel en frisør, der lukker, fordi kunderne er væk.

Hvor ser du de største udfordringer lige nu?
Vi får en stor pukkel af sager, der skal berammes på ny, men det bliver de ikke i øjeblikket. I min optik burde vi beramme nogen af sagerne til maj, og hvis retterne stadig er lukket på det tidspunkt, så må vi tage den derfra. Det er bedre end at udskyde det hele til efter Corona-krisen. 

En endnu større udfordring er dog forholdene for de varetægtsfængslede. De ved ikke, hvornår deres sag kommer for retten, og derudover har de fået frataget de få privilegier, de trods alt havde, blandt andet kontakt til familien.

Det er især de indsatte med børn og børnene selv, der er påvirkede af stramningerne. De er afskåret fra al kontakt til hinanden. Der er lukket ned for den halve eller hele times ugentlige besøg, børnene normalt har i fængslet. De indsatte, der har besøgskontrol, har ikke mulighed for at tale i telefon med deres pårørende. Det er i forvejen hårdt at have en forælder siddende i fængsel, og børnene er voldsomt påvirkede af situationen. Vi bør derfor hurtigst muligt finde en løsning.  Landsforeningen af Forsvarsadvokater har skrevet til alle store fængsler og anmodet om, at indsatte kan have telefonisk kontakt til familien, allerhelst på Facetime eller Skype, og naturligvis under opsyn af politiet. Vi har ikke fået svar endnu, men håber selvfølgelig at få det snarest.

Hvordan reagerer dine klienter?
De er meget frustrerede og føler sig dårligt behandlet. De frygter, at der går lang tid, inden deres sag kommer for retten, og i en tid, hvor alle er udfordret af Corona-krisen, er det ekstra hårdt ikke at have kontakt til familien. De kan naturligvis godt forstå, at krisen rammer alle, men når de i forvejen kun har meget få privilegier, så slår det ekstra hårdt, at de fratages muligheden for kontakt til familien, muligheden for at træne, tage kurser, etc.

Hvad er dit råd lige nu?
Mit bedste råd til klienterne er, at de skal huske, at de ikke er alene. Det er ikke personligt rettet, men en situation, som alle står i. Det kan måske være en lille trøst i en svær tid. Ellers fortæller jeg dem, at vi som forsvarsadvokater presser på for mere lempelige forhold for de indsatte, men desværre er udsigterne ikke så gode i øjeblikket. For nogens vedkommende vil der komme krav om løsladelse på et tidspunkt – det er ikke fair, at man skal sidde og vente på, at tingene åbner, men det afhænger selvfølgelig af, hvad man sidder inde for.