Interview: Det går hårdt ud over udsatte borgere

Print Print
26-03-2020

Den ekstraordinære situation, vi befinder os i lige nu, påvirker advokaters arbejde vidt forskelligt. To advokater fortæller om deres dagligdag, som på mange måder har forandret sig i løbet af de få uger, landet har været lukket ned. Læs om de udfordringer det giver både for dem selv og for klienterne – ikke mindst udfordringer af retssikkerhedsmæssig karakter.

 

Line Barfod, advokat og partner i Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod Advokatpartnerselskab med 8 partnere og 10 ansatte.

Hvordan påvirker Corona-situationen dit arbejde?
Vi har valgt at følge myndighedernes opfordring og arbejder primært hjemmefra. Vi er dog nødt til at varetage nogle funktioner på kontoret som at hente og gennemgå fysisk og digital post hver dag. Vi har en vagtplan og møder ind på skift, så vi ikke er for mange på kontoret. Min mand og jeg arbejder begge hjemme, og det fungerer fint. Vi er vant til at arbejde med fortrolighed, og vi sidder i hver sit rum i lejligheden. Der er ikke nogen, der kigger i den andens papirbunker eller overhører fortrolige samtaler.

Jeg opretholder en almindelig hverdag med at gå på arbejde om morgenen. Senere på dagen går jeg en lang tur og sørger for frisk luft og bevægelse. Jeg er overbevist om, at vi nok skal komme igennem det.

Hvor ser du de største udfordringer lige nu?
Det er en udfordring, at vi ikke kan afholde fysiske møder. Det betyder noget at kunne se folk og afkode deres mimik. Og teknikken fungerer ikke altid optimalt.

Mange af mine klienter er social-økonomiske virksomheder, der hjælper de allermest udsatte borgere som for eksempel hjemløse, udviklingshæmmede og mennesker med autisme, og de er stærkt udfordret nu. Kommunerne, som har hyret de virksomheder til at skabe aktivering og indhold i tilværelsen for udsatte, har lukket alt ned under krisen. Borgerne må ikke møde op til de projekter, de er tilknyttet, nogle bor på døgninstitutioner og har ikke længere noget at tage sig til om dagen, og det skaber frustrationer. Mange er ensomme, nogle er selvmordstruede, og en stor del har svært ved at håndtere hverdagsopgaver.

Lige nu bruger jeg meget tid på at gøre politikere opmærksom på problemerne. Nogle kommuner vil gerne betale for at opretholde beredskabet indtil videre, mens enkelte har lukket kassen helt i. Samtidig har jeg fortsat de løbende sager med vedtægter, kontrakter, osv.

Hvordan reagerer dine klienter?
Mange af dem har det svært nu. De er bekymrede både for de økonomiske udfordringer med at betale løn og faste omkostninger og for de meget udsatte borgere, de er sat i verden for at hjælpe, men ikke kan komme til at hjælpe så meget, som de har behov for. De her virksomheder har ikke penge på kistebunden, og de har svært ved at få kredit. Mange af de socialøkonomiske virksomheder risikerer at måtte lukke. Deres overlevelse afhænger meget af kreditorernes tålmodighed.

Hvad er dit råd lige nu?
Klar og konkret information er ekstremt vigtigt nu. Sørg for at få information ud hurtigt, løbende og opdateret om retningslinjerne fra myndighederne, fra Advokatsamfundet og fra retterne. Der skal være præcis information om, hvordan man håndterer sager. Ligesom hvis man er passager i et tog, der holder stille, og togføreren fortæller nyt hvert femte minut, så føler man sig langt mere tryg, end hvis man ikke får nogen information. Også selvom togføreren ikke har noget reelt nyt at fortælle.

Jeg savner også en klar udmelding fra den finansielle sektor. Der hviler et kæmpe ansvar på bankernes og realkreditinstitutternes skuldre. Der er brug for, at de går ind og hjælper, for eksempel med forlænget kredit, ligesom staten nu har forlænget fristen på indbetalinger til moms og skat. Den finansielle sektor fik selv god hjælp under Finanskrisen, nu må de gerne give lidt igen.