Hvor klog er du på retssamfundet?

Print Print
23-10-2020

På søndag den 25. oktober er det ”europæisk dag for ret og retfærdighed” – European Day of Justice.  I den anledning kan danskerne passende spørge sig selv, hvad de ved om retssamfundet og domstolene?
Svaret kan de få i ”Domstolsdysten” – en online-quiz i tre temaer, som Domstolsstyrelsen har udviklet i anledning af dagen.

I Advokatsamfundet bakker man op om initiativet.

”Retssikkerhed er en uadskillelig del af vores demokrati, og en vigtig beskyttelse og sikkerhed for den enkelte borger. Det er godt at øge bevidstheden og kendskabet til retssamfundet, domstolene og vores traditioner for retssikkerhed i samfundet. Mange borgere har ikke direkte berøring med retssystemet, og de tager måske rettigheder for givet. Men det kan vi ikke, og der er god grund til at vi minder hinanden om, hvordan systemet fungerer, og hvorfor vi har det,” siger Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton.

I Domstolsstyrelsen håber udviklingsdirektør Merethe Eckhardt, at rigtigt mange synes, det vil være sjovt at tage quizzen og blive klogere på det danske retssamfund og domstolenes rolle.

”Det er vigtigt, at vi beskytter og fastholder de kerneværdier, der definerer og kendetegner et uafhængigt retsvæsen og er en grundpille i det danske demokrati. Men for at beskytte noget skal man vide, hvad det handler om,” siger Merethe Eckhardt.

Quizen, Domstolsdysten, kan tages her: https://domstolsdysten.dk/

 Baggrund: Den europæiske dag for ret og retfærdighed

I 2003 besluttede Europarådets ministerkomité at fejre ”The European Day of Justice” hvert år i den sidste uge af oktober. EU Kommissionen har valgt at støtte op om initiativet som en fælles fejring. Formålet med dagen er at skabe er en dag, hvor der er fokus på at informere borgere om deres rettigheder og bringe retfærdighed tættere på borgerne. Desuden skal dagen øge bevidstheden om og kendskab til aspekter, som borgerne kan relatere sig til. Det kan f.eks. være ægteskab, børn, køb og salg over grænserne, eller noget om hvordan retssystemer er organiseret i resten af EU. Det kan også være viden om EU-lovgivning blandt juridiske fagfolk.