Har du sager ved EU-Domstolen?

Print Print
23-03-2020

Forhandlinger, der er planlagt frem til den 3. april 2020, er udskudt, meddeler EU-Domstolen.

EU-Domstolen fortsætter så vidt muligt sin sagsbehandling, dog således at sager af hastende karakter prioriteres. Søgsmåls- og appelfrister fortsætter med at løbe. Frister i de verserende sager vil med undtagelse af ovennævnte sager af hastende karakter blive forlænget, jf. nærmere om fristberegningen på EU-Domstolens hjemmeside nedenfor.

Hvis du har verserende sager ved EU-Domstolen, opfordres du til løbende at holde dig orienteret om udviklingen på EU-Domstolens hjemmeside.

Læs mere her