Gentagelser kan koste beskikkelsen

Print Print
17-01-2020

En advokat er for nylig blevet frakendt sin beskikkelse på grund af overtrædelse af klientkontovedtægten tre gange. Sagen har blandt andet været omtalt i pressen i denne uge.

Hvor mange overtrædelser af god advokatskik og indbringelser for nævnet, der skal til, før tilsynet indbringer en advokat med henblik på frakendelse af beskikkelsen, afhænger af, hvor alvorlige og hyppige forseelserne er. Det fortæller Lars Økjær Jørgensen, som er afdelingschef for Advokatrådets tilsyn.

”Det gælder typisk tilfælde, hvor der er tale om flere tidligere sanktioner og bøder, og hvor vi må afveje den enkelte sag og sanktionerne. Generelt kan man sige, at der skal være mere end et par kendelser, før Advokatrådet nedlægger påstand om frakendelse af advokatbeskikkelsen som følge af gentagelser,” forklarer han.

Hvor alvorlig sagen er, afhænger af antallet af kendelser, hvor tæt de ligger op ad hinanden samt bødernes størrelse.

”I forhold til frakendelse er der eksempelvis stor forskel på, om advokaten har tre spredte bøder á 10.000 kroner eller tre bøder tæt efter hinanden á 50.000 kroner”.

Retningslinjerne for frakendelser er ikke stålsatte og urokkelige, men afhænger af de konkrete sager, der vurderes fra gang til gang. Skulle man komme helt galt afsted, er det dog muligt at få beskikkelsen tilbage.

”Frakendelse kan ske på tid fra seks måneder til fem år og ”indtil videre”. Er man blevet frakendt indtil videre, kan man anmode Advokatnævnet om at ophæve frakendelsen. Et afslag fra Advokatnævnet kan indbringes for domstolene, hvis der er forløbet mere end fem år fra frakendelsen,” oplyser Lars Økjær Jørgensen.