Et forspring som fuldmægtig

Print Print
27-08-2020

Fuldmægtig Josephine Helene Windahl Pedersen har gennem en udstationering hos Nature Energy i sit uddannelsesforløb i Horten opnået en indsigt i forretningsforståelse, som har rustet hende til fremtiden. Hun anbefaler flere fuldmægtige at forfølge den vej, men der er nogle barrierer, der skal overvindes.

Med en specialisering i fast ejendom fra de år, Josephine har arbejdet som jurist, er det et stærkt ønske at opnå en bredere indsigt i kundernes behov, mens hun er undervejs som advokatfuldmægtig. Hun ville brede feltet ud til mere end advokatkontorernes gængse interne omrokering i juridiske discipliner og havde derfor en fornemmelse af, at en udstationering var en god idé.

 ”Jeg havde behov for et udviklingspunkt, og jeg mener, at det at være advokat er mere end at være god til jura. Mit fokus er at blive bedre til at hjælpe kunderne ved at forstå, hvad de har brug for, og skære sagerne til derefter,” siger hun.

Josephine er ansat som 2. års advokatfuldmægtig i Horten og er nu udstationeret i tre en halv måned som in-house jurist i virksomheden Nature Energy. De bygger og ejer biogasanlæg og producerer biogas og er en af Hortens mangeårige klienter. Hos Horten var der god opbakning til at få en aftale i stand, som går ud på, at Josephine arbejder tre dage om ugen i Odense, hvor virksomheden bor, og to dage om ugen i Horten.

”Jeg har to computere, to telefoner, og jeg står til rådighed for to arbejdsgivere,” griner hun.

De tre dage om ugen pendler hun derfor frem og tilbage i 4,5 timer. Det kræver lidt overskud, men det er det hele værd, mener hun.

Faglige fordele
”Det er en enormt givende oplevelse – både udviklings -og netværksmæssigt. Jeg har fået en langt bedre forretningsforståelse, som jeg tager med mig videre i mit arbejde med klienter. Jeg er med i det strategiske arbejde og i markedsføring og kommunikation. For eksempel har jeg siddet med biomasseleverancer, som ellers ligger langt fra det, jeg er specialiseret indenfor, og jeg har været med til at vurdere reklamefilm – ikke kun ud fra et juridisk perspektiv, men også i forhold til strategi og målgrupper. Når jeg har et helhedsbillede af, hvor virksomheden er på vej hen, kan jeg også bedre rådgive om de juridiske aspekter, ” fortæller hun.

Forløbet har ikke kun givet hende en række faglige fordele, men også inspireret på et personligt plan.

”Ligesom jeg har faglige fyrtårne hos Horten, har jeg også fundet forbilleder i Nature Energy. Min faglige leder er virkelig en inspirationskilde, ikke kun fagligt, men også i forhold til at få et travlt karriereliv og familieliv til at hænge sammen.”  

Der er en månedlig fast honoreringsordning for Josephines arbejde hos kunden. Men aftalen har alligevel krævet en del ressourcer af advokatvirksomheden.

”Det er ikke altid en Win-Win for et advokatkontor. Der er jo taget et led ud af ligningen, de dage jeg er i Odense. Der mangler en person, men heldigvis er mine kollegaer søde til at dække ind og tage over, når jeg ikke kan være der. Og de to dage, jeg er hos Horten, bliver der virkelig sparket til den.”

Advokatvirksomheden så fra starten med stor velvilje på Josephines engagement i at lære kunderne bedre at kende, og hun har på kort tid opnået en stor indsigt i klienternes behov.

”Det har været enormt positivt og udover al forventning. Jeg havde en bekymring om at ville blive set som en ekstern konsulent i virksomheden, men jeg er blevet involveret i meget og er generelt med til at sparre om hele forretningen. Jeg bliver betragtet som en kollega på lige fod med de andre, døren er altid åben for mig, og jeg har mange opgaver, som arbejder for virksomhedens overordnede mål.”

Josephine vil varmt anbefale andre fuldmægtige at opsøge muligheder for udstationering i deres uddannelsesforløb, men det kræver noget ekstra. Først og fremmest en interesse for det kommercielle.

”Man skal have lysten og bruge den ekstra tid, der skal til for at forstå klienten og dennes mål og behov. Man er nødt til at engagere sig i opgaverne, og så skal man have modet til at svare og byde ind til møder. Fritid er der ikke meget af, det må vente,” siger hun og tilføjer:

”Det er jo en investering. Jeg synes, at hele forløbet har givet mig et forspring som fuldmægtig. ”

Tænk fremad
På grund af kravene til advokatuddannelsen er det usædvanligt med et udstationeringsforløb. Derfor er man som fuldmægtig nok nødt til at kæmpe lidt for det, mener Josephine.

”Tænk over hvad du vil med det og argumenter for det. Hvad er dit mål eller dit udviklingspunkt? Vil du være bedre til at præsentere, til forretningsforståelse, markedsføring og kommunikation, eller hvor ser du erfaringen komme i spil i det juridiske arbejde?”

Uanset anser hun en udstationering for at være et vigtigt element for mange af fremtidens advokater.

”I dag er man som advokat nødt til at kunne forstå, hvordan det er at være virksomhed, og hvad man har brug for, når man modtager juridisk bistand. Der er i forvejen en intern juridisk afdeling med jurister og advokater ansat, så der skal man jo vide, hvad der yderligere er brug for.”