Ekstraordinært rådsmøde

Print Print
19-03-2020

Advokatrådet afholdt onsdag et ekstraordinært og virtuelt møde for at drøfte en del af de spørgsmål, der er opstået som følge af Coronavirus / Covid-19.

Her blev de beskikkede advokaters særlige situation omkring likviditet drøftet. Der foregår for øjeblikket en dialog med domstolene om mulighed for udbetaling af vederlag, som normalt først bliver udbetalt, når en sag er afsluttet. Advokater har ofte sager, der strækker sig over mange måneder, og det giver naturligt nok økonomiske udfordringer for fx udlændinge-, familierets- og strafferetsadvokater, at der nu kan gå yderligere lang tid, før en sag er afsluttet. Der vil løbende blive orienteret herom på Advokatsamfundets hjemmeside.

Rådet drøftede desuden eventuelle aflysninger af kurser og eksamener. Det betyder, at advokatuddannelsens kurser foreløbigt er aflyst til og med 3. april. Advokateksamen 31. marts 2020 er også aflyst. Så vidt muligt afholdes en erstatningseksamen med samme eksamensemner senere på foråret. Retssagsprøven i en fiktiv sag 21. april 2020 fastholdes indtil videre. Alle berørte informeres direkte, og der vil også blive informeret på de relevante sider på hjemmesiden.

På dagsordenen var også, hvordan advokater bør forholde sig i forhold til egen risiko for at få smitte ved besøg i arrester, da indsatte ikke må være i besiddelse af håndsprit, og i forhold til retsmøder, som gennemføres, på trods af at deltagere er smittet med virus. Der er et tæt samarbejde mellem Advokatsamfundet og de berørte myndigheder for at få en afklaring på, hvilke forholdsregler advokater kan tage i denne forbindelse.

På mødet blev det besluttet, at Advokatrådets udkørende tilsyn, der for øjeblikket er indstillet, nu i så vidt omfang, det er muligt, bliver erstattet af et virtuelt tilsyn.

Vi arbejder hele tiden på at opdatere Q&A
Advokatsamfundet har fuld fokus på at opdatere vores Q&A med de spørgsmål, der løbende kommer ind på samfund@advokatsamfundet.dk. Medarbejderne i de enkelte afdelinger arbejder massivt på at producere så dækkende svar som muligt og er i kontakt med de relevante myndigheder for at kunne give svar på, hvordan advokater skal forholde sig i situationen. Vær opmærksom på, at mange af spørgsmålene er komplekse, og det kan tage tid at svare. Det vil fremgå under hvert spørgsmål, såfremt svar er på vej.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til samfund@advokatsamfundet.dk. Vi svarer ikke på hver enkelt henvendelse direkte, men henviser til hjemmesiden.

Gå til Q&A