Eksamenshovedbrud

Print Print
28-05-2020

Af Andrew Hjuler Crichton

I de forgangne uger har vi i Advokatsamfundet forsøgt at planlægge og afholde advokateksamen, retssagsprøven i en fiktiv sag og advokatuddannelsens kurser for de fuldmægtige. Det har været noget af en udfordring. På grund af corona-nedlukningen har planlægningen af et større arrangement for mange mennesker været en meget omfattende koordinationsøvelse.

Vi ved godt, at det er hård kost, når fuldmægtige får aflyst eksamener tæt på datoen og et irritationsmoment for mange på advokatkontoret, når der er usikkerhed om, hvorvidt fuldmægtigen er på arbejde eller optaget af kursus eller eksamensforberedelse. Det har vi naturligvis gjort alt for at undgå, og vi har ikke siddet på hænderne, men lagt mange kræfter i at få alt til at klappe, så alle kunne sætte flueben ved deres uddannelses-aktiviteter.

For at give et eksempel, valgte vi længe at fastholde en eksamensafvikling den 18. maj, da vi mente, det kunne lade sig gøre efter en politisk aftale den 8. maj. Desværre blev den medfølgende bekendtgørelse ikke klar i tide, og uden lovgrundlag, ingen eksamen. Derfor måtte vi om lørdagen meddele, at prøven var udskudt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været sin sag at få alle ender – store som små – til at mødes. Vi har mødt hjælpsomhed i Justitsministeriet, hos Københavns Universitet og hos de hoteller, vi samarbejder med. Vi har diskuteret alt fra datoer, håndsprit og frokostposer til regelgrundlag og lokaleplaner. Og vi har forsøgt at holde fuldmægtigene orienteret, når der var reelt nyt at berette.

Vi har også prioriteret at fastholde udmeldt pensum til de udskudte prøver, så forberedelse i det mindste ikke har været spildte, og arbejdet ud fra et klart princip om, at undervisning og eksamen skulle afholdes, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre.

Heldigvis er status nu, at corona-båndene er løsnet. Vi har regler og rammer på plads, og både kurser og retssagsprøver ligger nu tæt pakket frem mod sommerferien. Vi sender et stort tak for fleksibilitet, forståelse og samarbejde til alle, der har hjulpet og stadig hjælper. Og satser på et lidt mindre forsømt forår i 2021.