Eftersyn af frihedsrettigheder får opbakning fra Advokatrådet

Print Print
31-01-2020

Det er en god ide at gå de seneste årtiers centrale lovgivning efter i sømmene og få vurderet, om der er skåret uforholdsmæssigt i danskernes retssikkerhed og frihedsrettigheder. Det mener Advokatrådet, der er positive over for intentionen og nogle af tankerne bag en frihedskommission, som Enhedslisten, SF, Radikale og LA foreslog onsdag.

”Vi har i Danmark i generationer værnet om vores retssikkerhed og borgernes frihedsrettigheder. Retssikkerhed er en del af det fundament, vores samfund er bygget på, men vi oplever desværre, at det er blevet for let og for ofte, at retssikkerheden må vige og underlægge sig andre hensyn i politiske forslag. Derfor er det en god ide at gennemgå, hvor retssikkerheden er skredet, og om der bør rettes op på frihedsrettighederne,” siger Peter Fogh, formand for Advokatrådet.

For Advokatrådet er det ikke nødvendigvis en kommission, som skal lave eftersynet. Andre modeller kan også komme i spil. Det væsentligste hensyn er, at undersøgelsen tager udgangspunkt i retssikkerhed, og at undersøgelsen fagligt gennemgår, hvor balancen mellem den enkeltes frihedsrettigheder og andre samfundsinteresser lægger sig i lovgivningen.  En undersøgelse bør dog have et bredere sigte end udelukkende at se på terrorrelateret lovgivning, som partierne foreslår.

”Vi oplever, at frihedsrettighederne skrider som følge af lovgivning på flere områder. For eksempel på skatteområdet, det sociale område og det strafferetlige område. Det påvirker mange borgere og virksomheder, og derfor giver det mening at se bredere på problemstillingen, og sørge for, at en undersøgelse ikke bliver noget man kun ender med at bruge til at pege fingre ad hinanden politisk,” siger Peter Fogh.

Han understreger, at han har stor forståelse for, at politikere vil beskytte Danmark, og at politikere derfor løbende ser på, hvordan samfundet udvikler sig, og om lovgivningen skal tilpasses. Men samtidig skal der findes den rette balance mellem lovindgreb og frihed.

”Uanset om det handler om skat, terror eller noget helt tredje, så er det min klare overbevisning, at vores politikere handler med de bedste intentioner om at beskytte vores samfund. Men det er relevant at undersøge, hvor vi eventuelt er gået for langt, og på baggrund af et kvalificeret fagligt indspil få en diskussion af, om vi med stramninger og lovindgreb også fjerner os fra det retssamfund, alle ønsker at leve i. Og om der er områder, hvor vi skal finde et balancepunkt der hælder mere imod retssikkerhed.”