Domstolsstyrelsen anbefaler retterne at imødekomme aconto-udbetalinger

Print Print
20-03-2020


Efter en god, konstruktiv dialog mellem Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen, er det i dag meddelt fra Domstolsstyrelsen til de enkelte retter, at de bør se positivt på at udbetale aconto-salærer. Det anbefales, at retterne er imødekommende over for anmodning om aconto-salærer, hvis:
 
1. Hovedforhandling/forberedende møde er påbegyndt og nu udskudt på grund af COVID-19 situationen, og den fortsatte hovedforhandling/yderligere forberedende møde først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Det optjente salær for den allerede gennemførte hovedforhandling/forberedende møde og for beskikkede forsvarere tillige salær for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales a conto.

2. en berammet hovedforhandling aflyses og hovedforhandling først kan forventes berammet et stykke ud i tiden (efter sommeren 2020). Her kan salær for beskikkede forsvarere for fængselsbesøg, fristforlængelser, afhøring hos politiet mv. udbetales a conto.

3. den beskikkede advokat har haft udlæg til tolk, attester mv.
 
I forhold til punkt 1 og 2 er anbefalingen, at anmodningen mindst skal vedrøre et beløb på 5.000 kr. inkl. moms.

I Advokatsamfundet glæder man sig over, at der nu er bedring til de mange advokater, som ikke kan gennemføre sager ved retterne og dermed er uden indtjening.

"Det er meget glædeligt, at Domstolsstyrelsen med det her skridt er med til at hjælpe de mange advokater, som på grund af corona-udbruddet står i en helt fastlås situation uden mulighed for at få en indtjening. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har haft med Domstolsstyrelsen om denne løsning. Det vil være en kærkommen hjælp for mange,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton.

Domstolsstyrelsen vil opdatere hjemmeside med yderligere oplysninger.