Domstolsstyrelsen: De mest kritiske opgaver prioriteres

Print Print
26-03-2020

Vil det være muligt at åbne for udlevering af boer med fast ejendom, så arvingerne hurtigst muligt kan iværksætte salgsforanstaltninger? Det er et af de spørgsmål, der er stillet på samfund@advokatsamfundet.dk, og som Advokatsamfundet har bedt Domstolsstyrelsen om svar på.

Domstolsstyrelsen oplyser, at beslutningen om udelukkende at prioritere kritiske sagsområder betyder, at en række væsentlige sagsområder bliver nedprioriteret. Det gælder blandt andet dødsboskiftesager. Domstolsstyrelsen beklager de gener, det medfører, når retterne ikke kan prioritere at gennemføre alle sagstyper i denne periode. Det er en helt ekstraordinær periode for alle, og herunder for myndigheder og retterne, og der er derfor behov for, at de mest kritiske opgaver prioriteres, lyder svaret.

Domstolsstyrelsen oplyser også, at der løbende er dialog med retterne om, hvilke typer af sager, der kan behandles på skriftligt grundlag fra hjemmearbejdspladserne. Det er rettens vurdering efter dødsboskiftelovens § 25, hvorvidt et bo kan udleveres til privat skifte i det konkrete tilfælde. Domstolsstyrelsen henviser derfor til, at advokaten eller en part i den pågældende sag retter henvendelse til retten – gerne per mail.

Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor du også finder svar på, hvordan domstolene prioriterer sager om forældremyndighed, bopæl og samvær - altså sager, der ikke kan tåle en udsættelse på ubestemt tid?

Vi opdaterer løbende

Husk, at det også stadig er muligt at stille spørgsmål til Advokatsamfundet, og vi opdaterer så hurtigt som muligt Q&A med svar på, hvordan advokater skal forholde sig i situationen. Siden blev oprettet 13. marts og er løbende blevet opdateret med nye spørgsmål og svar. Der sker desuden opdateringer i takt med, at der kommer nye oplysninger fra myndigheder, og efterhånden som situationen ændrer sig. Derfor har vi ud for alle spørgsmål angivet, hvornår svaret er fra.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til samfund@advokatsamfundet.dk. Vi svarer ikke på hver enkelt henvendelse direkte, men henviser til hjemmesiden.