Det skal være nemmere at benytte Nævnenes Hus' klageportal

Print Print
17-01-2020

Det er uhensigtsmæssigt, at advokater skal godkendes som partsrepræsentanter, når de opretter en sag i Nævnenes Hus’ klageportal. Det mener Advokatsamfundet, som har været i dialog med Nævnenes Hus, hvor man er enig i kritikken.

Nævnenes Hus har derfor oplyst, at de ved førstkommende lejlighed i 2020 vil ændre opsætningen i klageportalen, så advokater ikke skal godkendes som partsrepræsentanter. Indtil ændringerne træder i kraft, er der lavet en midlertidig løsning, så advokater undgår den efterfølgende godkendelse hos klienten.

Du kan læse mere om den midlertidige løsning i dette brev fra Nævnenes Hus