Civilstyrelsen tager obligatorisk selvbetjeningsløsning i brug

Print Print
30-04-2020

Som en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi har Justitsministeriet besluttet, at digital selvbetjening fremover skal være den primære kommunikationskanal ved ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen.

Det betyder, at alle ansøgninger om fri proces omfattet af Civilstyrelsens kompetence til at meddele fri proces efter retsplejeloven fra den 1. juni 2020 skal indsendes gennem Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Ansøgninger, som efter den 1. juni 2020 ikke indsendes gennem selvbetjeningsløsningen, afvises som udgangspunkt af Civilstyrelsen. Adgang til selvbetjeningsløsningen sker via Civilstyrelsens hjemmeside.

Er der særlige forhold, fx et fysisk eller psykisk handicap eller manglende it-kompetencer, der medfører, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan Civilstyrelsen give dispensation. 

Helt undtagelsesvist kan Civilstyrelsen undlade at afvise en ansøgning om fri proces, hvis det efter sagens karakter, beskaffenhed eller omfang af materiale i ansøgningen er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på en anden måde end digitalt.

Den digitale selvbetjeningsløsning indebærer således, at professionelle repræsentanter, herunder advokater og retshjælpsorganisationer, fra den 1. juni 2020 skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning ved indgivelse af ansøgninger om fri proces til Civilstyrelsen.

Den digitale selvbetjeningsløsning har været i funktion siden årsskiftet. Det er således allerede nu muligt at indgive ansøgninger via løsningen.