Betænkning fra Ytringsfrihedskommissionen

Print Print
30-04-2020

Ytringsfrihedskommissionen har brugt de seneste to år på at evaluere og beskrive ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark. Konklusionen er, at ytringsfriheden har gode rammer og vilkår i Danmark, men at den står over for en række udfordringer, der skal tages alvorligt.

Læs mere på Justitsministeriet.dk