Advokatsamfundets tilsynsrapport for 2019

Print Print
11-06-2020


Med ændringerne af retsplejeloven, som trådte i kraft 1. juli 2019, skal Advokatsamfundet rapportere om sine tilsynsaktiviteter i en årlig rapport. Advokatsamfundet har nu færdiggjort rapporten for 2. halvår af 2019, hvor loven har været gældende. Rapporten tegner ifølge Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton, et tilfredsstillende billede af tilsynsarbejdet i 2019.

 ”Advokatrådet har i 2019 styrket tilsynet, og vi har brugt meget energi og tid på at omlægge tilsynet til et risikobaseret tilsyn. Vi har fordoblet antallet af medarbejdere, og der er gennemført en risikoklassifikation af advokater og advokatvirksomheder”, siger Andrew Hjuler Crichton.

 Tilsynsrapporten for 2. halvår af 2019 kan ses her

 Rapporten er ligeledes sendt til Justitsministeriet.