Advokatsamfundet mener: Udvanding af advokatrollen vil være et brud på retssikkerheden

Print Print
14-08-2020

De fleste borgere i landet ved, at når man besøger sin læge for at få behandling, så følger der nogle garantier med. Man ved, at lægen har opfyldt nogle omfattende uddannelseskrav for at kunne praktisere, og at lægen har afgivet løfte på at sikre enhver patient den bedst mulige behandling. Hvis lægen ikke lever op til forventningerne, begår fejl eller sjusk eller bryder de lægeetiske regler, så kan man klage, og får man medhold, kan man modtage en erstatning, og lægen risikerer at miste sin autorisation. Bag titlen ligger et hensyn til at beskytte patienter mod fejlbehandling.

Sådan er det også at være advokat. Det er en beskyttet titel, ligesom det er at være læge, og sådan skal det helst forblive.

Advokater skal i modsætning til andre rådgivergrupper leve op til en lang række skrappe krav, så klienterne altid kan være sikre på, at de får uafhængig rådgivning. Det er et grundlæggende og sundt princip i vores retssamfund, at borgere og virksomheder kan få en rådgiver, som kun tjener klientens interesse.

Når Konkurrencerådet senere på efteråret kommer med en rapport om konkurrencen i advokatbranchen, vil vi have fuldt fokus på, at netop uafhængigheden og hensynet til retssikkerheden er med i overvejelserne.

Advokatsamfundet og Danske Advokater har derfor netop udgivet en ny rapport om konkurrencen på markedet for juridiske ydelser. Den er udarbejdet af det internationalt anerkendte konsulentfirma Boston Consulting Group, og ønsket med rapporten har dels været at få beskrevet markedet, dels at vurdere effekterne, hvis ejerskabsreglerne ændres. For at have en solid platform at stå på, når konkurrencediskussionen kommer senere på året.

Konklusionerne i BCG-rapporten er interessante.

For det første viser den, at konkurrencen er i fin form på juridiske ydelser i Danmark. Rapporten anslår, at markedet for juridiske ydelser er på cirka 40 mia. kr., og at mange aktører udover advokater har del i kagen. Advokatbranchen alene står blot for 35 procent af den samlede omsætning på juridisk rådgivning.

For det andet peger rapporten på, at den deregulering af advokatbranchen, som har fundet sted i Storbritannien siden 2011, har haft den stik modsatte effekt end den ellers tilsigtede. Konkurrencen er ikke øget, priserne er ikke faldet – de er tværtimod steget med 22 procent – og man har set flere uheldige sager, hvor kapitalfonde og forsikringsselskaber har opkøbt advokatfirmaer med deraf følgende interessekonflikter og nye regler, fordi man så alligevel har måttet sikre en vis forbrugerbeskyttelse, når nu alle kan kalde sig advokater, uanset hvem der ejer selskaberne.

Jeg tror, vi alle er enige om, at konkurrence er godt, og jo mere af den, jo bedre. Når klienterne to ud af tre gange vælger andre rådgivere end advokater, så mener vi grundlæggende, vi kan tillade os at sige, at der er konkurrence.

Når politikere på baggrund af konkurrencerådets rapport skal vurdere, om der skal ske lempelser på området, bør dette i den grad vejes ind i ligningen. I Advokatsamfundet har vi 100 procent fokus på dette, så vi fastholder retssikkerheden.

Generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton