Advokatsamfundet mener: Engager dig i din lokale kreds

Print Print
22-10-2020


Af Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton

I næste uge mødes alle medlemmer af advokatkredsene samt advokatmedlemmerne af Advokatnævnet sammen med Advokatrådet til den årlige fællessamling. Vi skal blandt andet diskutere legal tech og de muligheder, det giver, for at branchen kan udvikle sig uden at gå på kompromis med retssikkerheden – men traditionen tro vil der også være masser af mulighed for at dyrke sit kollegiale netværk, tale advokatetik og drøfte de udfordringer, som vi hver især sidder med.

Hvis du nu sidder tilbage og tænker, at du faktisk godt kunne have set dig selv være en del af fællessamlingen, så er det heldigvis sådan, at det snart bliver en mulighed. Inden længe – det vil sige til foråret – afholdes der nemlig valg i landets otte advokatkredse, hvor det er muligt at stille op til kredsbestyrelserne og desuden også Advokatnævnet og Advokatrådet.

Jeg kan kun opfordre alle til at engagere sig – blandt andet af den grund, at en organisation som Advokatsamfundet kun er så stærk som sine medlemmer, og at den lokale forankring og det lokale engagement giver bredde og styrke i forhold til at være i dialog og kontakt med advokater i hele landet. Men jeg hører også fra de nuværende kredsmedlemmer, at det både er givende, spændende og med til at styrke det personlige netværk at være med i det lokale kredsarbejde. I dag består det primært i at komme med svar på generelle forespørgsler omkring principielle sager og i at deltage i kollegiale samtaler, men alle nye medlemmer i kredsene er velkomne til at være med til at udvikle aktiviteterne.

Valg til bestyrelserne i kredsene og til Advokatrådet og -nævnet vil ske hen over foråret. Alle advokater vil få en mail om, hvornår der er valg lokalt, og vi vil selvfølgelig også oplyse om tid og sted her i nyhedsbrevet.

Så vi kan få så mange engagerede advokater som muligt og stå stærkt lokalt og i fællesskab.