Advokatsamfundet forsvarer retssikkerheden, også på kampdagen

Print Print
14-05-2020

Hvordan har retssikkerheden udviklet sig under corona-nedlukningen? Det spørgsmål har Advokatrådet været optaget af i de seneste måneder, hvor den ekstraordinære situation har medført en række hastebehandlinger af lovforslag og stramninger af forskellige regler.

Spørgsmålet blev også stillet i en undersøgelse fra DJØF til et særligt panel af jurister fra organisationer, universiteter, tænketanke mv., og her svarede tre ud af fire af de 38 medvirkende jurister, at de var bekymrede for, om regeringens tiltag under nedlukningen af landet har været for vidtgående, og at der i perioden ikke er taget de retssikkerhedsmæssige hensyn, som der burde være.

I Berlingske fik det justitsminister Nick Hækkerup til tirsdag den 5. maj at kalde panelet – inklusive Advokatsamfundet – for ”mandagstrænere”.

Den bemærkning mener Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton er misvisende.

”Mange af lovforslagene har været hastebehandlet og uden de sædvanlige høringer. Det har gjort det temmelig vanskeligt at byde ind. På trods af det tog vi i Advokatsamfundet selv initiativ til at sende et uopfordret høringssvar til ministeren og retsudvalget, da lovforslaget om dobbeltstraf for corona-relaterede forbrydelser skulle lovbehandles. På den baggrund er det misvisende at kalde os mandagstrænere, fordi vi rent faktisk gav vores besyv med.”

I høringssvaret har Advokatrådet blandt andet påpeget, at ”Det er Advokatrådets vurdering, at hovedparten af det omhandlende lovforslag kunne behandles med almindelige tidsfrister og bedre lovkvalitet til følge.”

Derudover kritiserede Advokatrådet, at dommere allerede inden for de eksisterende strafferammer ville kunne skærpe straffen for coronarelaterede forbrydelser, at ordlyden og definitioner var upræcise, og at lovforslaget ville medføre et øget pres på domstolene.

Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton påpeger, at det i den ekstraordinære situation har været udfordrende for politikere at træffe vidtgående beslutninger og samtidig finde den rette balance mellem frihedsrettigheder, retssikkerhed og beskyttelse af samfundet.

”Vi spiller meget gerne med i kampen mod corona – ikke bare som bagkloge ”mandagstrænere”, men også gerne når ”kampen kører”, som vi har vist. For retssikkerhed er ikke ”fine fornemmelser” eller en ”akademisk skrivebordsøvelse”. Retssikkerhed er det fundament, som borgere kan læne sig op ad og vide, at de er sikret en retfærdig og lige behandling for loven, og at der er en balance mellem frihedsrettigheder og statens interesser. Derfor bør man fra politisk hold også respektere vores rolle, og lytte, når vi forsvarer retssikkerheden – vi er på det samme hold.”

Læs debatindlæg af Advokatsamfundet  i Berlingske her