Advokatrådets tre ønsker til genåbning af samfundet efter Corona-krisen

Print Print
01-04-2020

Danmark er fortsat lukket delvist ned frem til den 13. april. Men derefter er der udsigt til en gradvis genåbning af samfundet, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet mandag, hvor hun også havde fokus på de svageste i samfundet. 

En langsom åbning af landet kræver prioritering. Højt på Advokatrådets ønskeseddel over steder, der bør have et særligt fokus i regeringens planlægning, er ud fra en retssikkerhedsbetragtning særligt tre områder:

Familieretshusene
Familieretshusene, der sagsbehandler samværs- og skilsmissesager, har indtil videre lukket stort set helt ned under Corona-krisen. For en lang række af børn, hvor forældrene kæmper om for eksempel samvær og / eller bopæl, betyder det, at de er havnet i en ekstremt sårbar situation. Mange familier har ventet i månedsvis på, at deres sager går i gang, og at de bliver indkaldt til første møde. Nu er alt aflyst, og der er ikke berammet nye møder. Den i forvejen store pukkel af sager vokser i det pressede familieretssystem, og det går hårdt ud over børnene – og for den sags skyld også de voksne.

På den baggrund anbefaler Advokatrådet, at Familieretshusene prioriteres, når der åbnes op. Det kan eksempelvis blandt andet ske ved hjælp af digitale møder og møder over telefon mv.

Retterne
Domstolene er under Corona-krisen gået over til et nødberedskab, og har i nedlukningsperioden været nødt til at nedprioritere ikke-kritiske sager, herunder straffesager, civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, fogedsager mv.

Domstolene er en vigtig grundpille i det danske samfund og i vores retsstat. Det er bydende nødvendigt for retssikkerheden, at domstolene igen kan arbejde for fuld kapacitet og behandle alle typer sager inden for rimelig tid. Dette gælder ikke kun for arrestanter, men også for ikke-fængslede tiltalte, forurettede i eksempelvis en voldssag, parter i en civil sag, børn og parter i sager ved Familieretten, kreditorer i Fogedretten og arvinger, der ikke kan få dødsboer udleveret ved skifteretten og for andre af domstolenes interessenter.

Fængslerne
Fængsler og arresthuse har generelt været lukket for besøgende på grund af Corona-udbruddet, ligesom de indsatte kun under ganske særlige omstændigheder kan komme på udgang, hvilket har betydet, at de indsatte ikke har haft kontakt til deres nærmeste. Indsatte med besøgskontrol har heller ikke mulighed for telefonisk kontakt.

Advokatrådet anbefaler, at der løsnes op snarest muligt, så indsatte og pårørende i et vist omfang kan have kontakt.