Advokatrådet mener: Coronaen har udfordret balancen mellem magten og retssikkerheden

Print Print
24-09-2020


Af Advokatrådets formand, Peter Fogh

De seneste uger er covid-19-virussen igen blusset op og har lukket Danmark ned. Som så mange andre arbejder advokater hjemmefra, og vi har skærpet opmærksomhed på håndsprit, afstand, og hvad der ellers skal til for at slå smitten ned. Som man kan læse i nyhedsbrevet, så skal vi advokater også være opmærksomme på vores fuldmægtige, der også har en svær tid, og som vi også har både en faglig forpligtelse og et socialt ansvar overfor.

På Christiansborg står efteråret også i coronaens tegn. Der vil givetvis komme adskillige forslag, som er udløbere af covid-19-situationen, og konkret skal politikerne inden længe forholde sig til, hvordan en ny revideret epidemilov skal skrues sammen.

Covid-19 -krisen har været en ekstraordinær situation, hvor et vist mål af ekstraordinære tiltag har været nødvendige. Men samtidig er der behov for både at huske, men også at respektere forholdet mellem på den ene side borgernes friheder og rettigheder og på den anden side regeringens og myndighedernes mulighed for at gennemtvinge beslutninger.

Tidligere på måneden var Advokatsamfundet, sammen med Center for Menneskerettigheder og Justitia, af sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsudvalget inviteret til møder for at gøre rede for de udfordringer, vi så i forhold til retssikkerheden og menneskerettighederne, da forårets hastelovgivninger blev vedtaget. Samtidig ønskede man at få inspiration til den nye epidemilov. Invitationen udspringer blandt andet af rapporten ”7 anbefalinger til næste sundhedskrise”.

Min oplevelse er, at der blev lyttet meget interesseret, og at der politisk også er en erkendelse af, at balancen i hastelovgivningen i foråret ikke lå det helt rigtige sted. Budskabet om, at retssikkerheden skal indtænkes netop i krisetider, er blevet taget særdeles alvorligt blandt ordførerne på området, og i dagspressen har man kunnet se flere sundhedsordførere fremføre, at lovgivningen i foråret gik for stærkt, at man har givet ministeren for meget magt, og at indgrebet i borgernes frihedsrettigheder gik for langt. Det er betryggende at konstatere, at der er et politisk skærpet fokus på de problemstillinger.

Både når det handler om epidemiloven og andre lovgivninger, vil vi læse med og sætte de retspolitiske aftryk, vi kan. Så sundhedskrisen håndteres forsvarligt, uden at vi giver køb på frihedsrettigheder og retssikkerhed.