Advokatrådet har udpeget to advokater til at bistå med undersøgelsen af Instrukskommissionens beretning

Print Print
22-12-2020

Advokatrådet indstillede efter anmodning fra Folketinget i den forgangne uge to advokater, som skal levere en faglig, uvildig bistand til behandling af Instrukskommissionens afgivne beretning. De to advokater er Anne Birgitte Gammeljord fra Rovsing & Gammeljord samt Jon Lauritzen fra DLA Piper, som skal bistå underudvalget under Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

De to advokater skal vurdere, om der på baggrund af Instrukskommissionens beretning er grundlag for at indstille overfor Folketinget, at der rejses tiltale imod Inger Støjberg for overtrædelse af ministeransvarsloven.

”Denne sag har stor principiel betydning for befolkningens opfattelse vores retssamfund og tilliden til vores demokrati og folkestyre. Derfor har vi naturligvis bidraget med at indstille to advokater som helt uafhængigt af uvedkommende interesser og på en partipolitisk neutral baggrund kan bistå Folketinget og udvalget med at gennemgå beretningen. Det kan forhåbentligt skabe et godt grundlag for, at de politiske partier i Folketinget kan beslutte, hvad der videre skal ske i denne sag,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton.

Advokatrådet bliver løbende bedt om at indstille advokater til arbejde i fx nævn, myndigheder, bestyrelser og lignende. Normalt vil rådet annoncere efter kandidater via opslag og ansøgninger, for at opnå et så stort felt som muligt af kandidater. Grundet den meget korte tidsfrist har det i denne sag været Advokatrådets formandskab, som har stået for udvælgelsen af de egnede kandidater efter indstilling fra Advokatrådets medlemmer.