Advokatrådet: De civile sager må ikke komme bagerst i køen

Print Print
30-04-2020

Retterne har igennem de seneste seks ugers corona-nedlukning kun prioriteret de ”absolut vigtigste” sager, hvilket har efterladt tusindvis af borgere og virksomheder med en uløst sag. Men det ændrede sig mandag i denne uge, hvor domstolene åbnede igen.

Åbningen bliver overordentligt positivt modtaget i Advokatsamfundet, som var i dialog med Domstolsstyrelsen om, hvordan tilrettelæggelsen kunne ske under hensyn til corona-situationen, og hvilke sager, der skulle prioriteres i forbindelse med en åbning.

”Vi havde en rigtig god dialog med Domstolsstyrelsen forud for åbningen. Ud fra den vejledning, som Domstolsstyrelsen har givet til retterne, kan vi se, at man lyttede til vores ønsker. Vi synes, at planen er rigtig god, og det vil vi naturligvis gerne kvittere for,” siger Peter Fogh, formand for Advokatrådet.

Vores retssystem er et af de steder, hvor der er et stort behov for at vende tilbage til hverdagen hurtigst mulig.

”Som stand støtter vi fuldstændig op om at få retssagerne til at køre igen. Vi vil være fleksible, og jeg er helt sikker på, at advokater vil være villige til at møde på skæve tidspunkter og inddrage en weekend eller planlægge ferien efter det, hvis det er nødvendigt for at få løst en sag og få sat ekstra tempo på sagsbehandlingen i de kommende måneder,” siger Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet.

Med retternes åbning mandag vil der ske en prioritering af sagerne, og her er det vigtigt, at de civile sager ikke kommer bagerst i køen.

”Det er klart, at nogle sager er vigtigere end andre. Men vi kan ikke bare stille de afventende sager op i en lang kø med straffesager først og de civile retssager sidst. Til de civilretlige sager hører blandt andet bodeling i skilsmissesager, men der er også retssager, hvor private borgere og erhvervsvirksomheder er parter. Disse klienter har også et presserende behov for at få afklaret deres sager,” siger Peter Fogh og tilføjer, at det både er afgørende for borgernes retsfølelse og niveauet af retssikkerhed, at der lægges en strategi for, hvordan den pukkel, der er opstået under krisen, bliver afviklet.

”Det er klart, at vi som advokater vil gøre alt for at bidrage til, at vi hurtigt kommer puklen til livs. Køen er vokset for meget til, at den forsvinder uden en ekstra indsats, og det vil være retssikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Med andre ord, så skal der i retssystemet i den kommende tid tænkes alternativt og overvejes, hvordan man kan få flere sager igennem – herunder også om ressourcerne ved domstolene skal øges i en periode,” siger Peter Fogh og understreger, at Advokatsamfundet i de kommende måneder vil arbejde tæt sammen med Domstolsstyrelsen for af følge processen. Desuden vil der også i den kommende periode fra Advokatsamfundets side være fokus på håndteringen af afviklingen ude i de enkelte retter.