Adgangskontrol skal også omfatte Østre Landsret og to byretter

Print Print
17-01-2020

Domstolsstyrelsen har valgt af indføre adgangskontrol i Østre Landsret og byretterne i Odense og Kolding med virkning fra 1. januar 2020. Det sker efter et pilotforsøg med adgangskontrol i fem byretter, hvor besøgende de seneste år er blevet visiteret ved hjælp af metaldetektorer og taskescannere.

Østre Landsret er netop nu i gang med at forberede den nødvendige indretning af lokaler mm, men forventer, at adgangskontrollen kan træde i kraft senest 1. marts 2020.

Læs mere her  (Brev fra Østre Landsret til Landsforeningen af Forsvarsadvokater)