Varigt tilbud om mægling og mediation

Print Print
16-05-2019

Advokatnævnets tilbud om mægling og mediation i udvalgte klagesager bliver permanent.

De løbende erfaringer og evalueringer med et pilotprojekt viser, at klagerne og de indklagede udtrykker tilfredshed med tilbuddet om mægling og mediation og den praktiske gennemførelse. Sagsbehandlingstiden i de klagesager, som er afsluttet i forlængelse af mægling og mediation, er væsentlig kortere end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i den omhandlede periode sammenlignet med øvrige klagesager, der blev behandlet af Advokatnævnet.

Tilbuddet om mægling og mediation vil fortsætte på samme måde som hidtil, og blive tilbudt i udvalgte salærklager og kollegiale adfærdsklager.