Udvalg skal granske reglerne om retshjælp og fri proces

Print Print
02-05-2019

I 2016 afgav en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater en rapport om retshjælp, som kommer med en række anbefalinger til en forbedret retshjælpsordning. Det førte til, at Advokatrådet og en række andre organisationer i 2017 rettede henvendelse til justitsministeren med anmodning om, at der nedsættes et lovforberedende udvalg, som kan foretage en grundig analyse af hele området.

På den baggrund har justitsministeren nu besluttet at nedsætte et udvalg med det formål at gennemgå de gældende ordninger for retshjælp og fri proces, samt ordningernes samspil med de private retshjælpsforsikringer. Udvalget skal fremkomme med anbefalinger til ændring af ordningerne.

Læs mere her