Straffelovrådet skal se på voldtægtsbestemmelse

Print Print
02-05-2019


Efter at Straffelovrådet har været sat på stand by i to år, har justitsministeren nu genoplivet rådet. Justitsministeren har udpeget en ny formand og nye medlemmer, der som det første får til opgave at gennemgå straffelovens voldtægtsbestemmelse. Straffelovrådet skal i den forbindelse stille konkrete forslag til, hvordan voldtægtsbestemmelsen kan udformes, så det tydeligt fremgår, at enhver seksuel handling skal bygge på gensidig frivillighed.  

Ifølge Justitsministeriet skal Straffelovrådet fremover også kunne behandle strafferetlige problemstillinger ud fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE, er derfor udpeget som det første ikke-juridiske medlem af rådet. Straffelovrådet bliver endvidere udvidet med en ekstra dommer og en ekstra strafferetsprofessor.

Medlemmer af Straffelovrådet

·       Højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand)

·       Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet

·       Afdelingschef Lasse Boje, Justitsministeriet

·       Byretsdommer Niels Deichmann

·       Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet

·       Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen

·       Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

·       Advokat Hanne Rahbæk

·       Rigsadvokat Jan Reckendorff

·       Straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen

·       Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE