Skat: Retssikkerhedspakke IV fremsat

Print Print
04-04-2019

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremsatte 27. marts 2019 forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, som vedrører en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet (Retssikkerhedspakke IV).

For at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og derigennem styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed er aftalepartierne enige om at tilføre klagesagsbehandlingen flere ressourcer og at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.

Advokatrådet har i sit høringssvar blandt andet peget på, at overspringsreglen i skatteforvaltningslovens § 48 vedrørende en direkte adgang til domstolene uden forudgående administrativ klagebehandling, kan øge risikoen for, at domstolene kommer til at foretage den egentlige skatteligning – herunder hvor Skatteministeriet fortsat uden begrænsninger kan inddrage nye oplysninger.

Lovforslaget 1. behandles d. 9. april 2019.

Lovforslaget kan læses her

Advokatrådets høringssvar kan læses her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Skat Retssikkerhedspakke IV fremsat.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.