Rejseforbehold og transportgodtgørelse til landsretterne

Print Print
04-04-2019

Dommerne i Østre Landsret og Vestre Landsret har på plenarmøder den 11. januar 2019 vedtaget nye retningslinjer for rejseforbehold ved beskikkelse af advokater i civile sager og forsvarere og bistandsadvokater i straffesager.

Reglerne for rejseforbehold blev ændret med lov nummer 714 af 8. juni 2018, som trådte i kraft 1. juli 2018, og som nu har givet anledning til, at landsretterne har vedtaget nye retningslinjer.

Læs mere her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Rejseforbehold og transportgodtgoerelse til landsretterne.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.