Opdateret vejledning om advokaters behandling af personoplysninger

Print Print
22-02-2019

Advokatrådet offentliggjorde i april 2018 en vejledning om advokaters behandling af personoplysninger i forbindelse med at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven fandt anvendelse.

Det er tanken, at vejledningen skal være et praktisk og dynamisk redskab, som lø­bende kan forbedres og opdateres. Advokatrådet har derfor opdateret vejledningen. Vejledningen er bl.a. opdateret med Datatilsynets nye praksis vedrørende transmission af personoplysninger over internettet, ligesom der er et eksempel på opfyldelse af oplysningspligten.

Vejledningen vil fortsat løbende blive opdateret og kommentarer og forbedringsforslag modtages derfor gerne. Spørgsmål og kommentarer kan sendes til samfund@advokatsamfundet.dk.

Find den opdaterede vejledning her