Nye takster for salærer i familieretlige sager

Print Print
27-06-2019


Der er udarbejdet nye vejledende takster for salærer i familieretlige sager gældende fra den 1. juli 2019. De øvrige vejledende takster i oversigten er ikke ændrede.

Da erfaringerne med de familieretlige sager i det nye system med Familieretshuset og familieretterne er beskedne, forventes det, at spørgsmålet om behovet for en eventuel revision af salærtaksterne vil blive taget op til overvejelse igen senere i år.

Oversigten kan findes her