Ny rapport fra Skattelovrådet

Print Print
04-04-2019

Skatteministeriet offentliggjorde 25. marts 2019 den første af to afrapporteringer fra Skattelovrådet, som har fået til opgave at afdække de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet - eksempelvis bloggere, platformsbrugere og eSports-udøvere.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der kan være udfordringer med hvem, der har ansvaret for at indberette skatteindtægter. I forbindelse med opstart af virksomhed oplever flere problemer med, hvorvidt aktiviteter kan karakteriseres som selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej.

Mange af udfordringerne for gruppen er ikke nye – de har eksisteret i al den tid, der har været musikere, oplægsholdere og freelance-konsulenter. Helt nye former for beskæftigelse har dog gjort problemstillingen bredere.

Skattelovrådet påbegynder nu næste fase af sit arbejde. I løbet af 2019 skal Skattelovrådet præsentere rådets konkrete anbefalinger til, hvordan man kan imødekomme de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe.

Skatteministeriets pressemeddelelse, rapporten og kommissoriet kan læses her

Skattelovrådets arbejde er omtalt i Advokatsamfundets nyhedsbrev 6 (2018)