Mød op på forårets kredsmøder

Print Print
28-02-2019

Forud for Advokatmødet 2019 afholdes der kredsmøder i de 8 advokatkredse med valg til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne.

I alle kredsene afholdes der tillige pointgivende kursus i advokatens pligter med fokus på behandling af personoplysninger, hvidvaskregler og nyeste praksis fra Advokatnævnet.

Der er fastlagt mødetidspunkt og –sted i de fleste kredse:

1.  kreds: Dato er endnu ikke fastlagt.

2.  kreds: 19. marts 2019 i København.

3.  kreds: 5. marts 2019 i Roskilde.

4.  kreds: 21. marts 2019 i Odense.

5.  kreds: 21. marts 2019 i Kolding.

6.  kreds: 28. marts 2019 i Aarhus.

7.  kreds: 14. marts 2019 i Ikast.

8.  kreds: 28. marts 2019 i Aalborg.

 

Indkaldelse til møderne er i de fleste tilfælde sendt til kredsens advokater, og ellers sendes de senest 3 uger før mødets afholdelse. Så mød op på kredsmødet til hyggeligt kollegialt samvær og få indflydelse på repræsentationen i råd, nævn og kredsbestyrelser.