Lovforslag om statslige rettergangsfuldmægtige ændret væsentligt

Print Print
04-04-2019

Justitsministeren fremsatte den 24. oktober 2018 et forslag om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter, der blandt andet indeholdt en udvidelse af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte.

Det blev således foreslået, at en ansat, der mødte som rettergangsfuldmægtig for en statslig myndighed, gerne måtte være ansat med det særlige formål at møde i retten. Det er en udvidelse af de nuværende regler i retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4, hvorefter en statslig myndighed kan lade en ansat møde i retten, medmindre vedkommende er ansat med det særlige formål at møde i retten.

Blandt andet Advokatrådet, Dommerforeningen, landsretterne og Danske Advokater udtalte sig kritisk om denne del af forslaget i forbindelse med høringen.

I forbindelse med udvalgsbehandlingen af forslaget har Justitsministeriet fremsat et ændringsforslag, som betyder, at det oprindelige forslag om udvidelsen af statslige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte bortfalder.

Lovforslaget er i dag blevet 3. behandlet og vedtaget af Folketinget i overensstemmelse med Justitsministeriets ændringsforslag, hvilket betyder, at gældende ret for så vidt angår statslige myndigheders mulighed for at møde i retssager ved egne ansatte opretholdes.

Se den vedtagne lov her

Se Advokatrådets høringssvar her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Lovforslag om statslige rettergangsfuldmaegtige aendret vaesentligt.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.