Lovforslag om obligatorisk indberetningspligt på skatteområdet sendt i høring

Print Print
10-07-2019

Skatteministeriet har den 9. juli 2019 sendt et lovforslag vedrørende obligatorisk indberetningspligt på skatteområdet i høring.

Advokatrådet noterer sig, at Skatteministeriet anerkender advokaters særlige stilling i samfundet, og at advokater ved lovforslaget foreslås fritaget fra at skulle indberette oplysninger, i tilfælde af at indberetningspligten krænker advokatens tavshedspligt.

”Advokater er allerede i dag underlagt meget strenge krav om god advokatskik, og på skatteområdet er reglerne blevet yderligere skærpet pr. 1. juli. Hvis en advokat bliver bekendt med, at klienten begår kriminalitet, skal advokaten udtræde af sagen. Så enkelt er det”, siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton.

Advokatrådet har stor forståelse for, at Skatteministeriet grundet valgudskrivelsen ikke har haft mulighed for en forudgående dialog med interessenter og brancheorganisationer forud for udsendelsen af høringen.

Advokatrådet ser derfor frem til en konstruktiv dialog med Skatteministeriet om lovforslaget, inden det i endelig form skal fremsættes i Folketinget.

Lovforslaget og tilhørende bilag kan læses her

Rådets direktiv 2018/822 EU (DAC6) kan læses her

Rådets direktiv 2011/16 EU (Bistandsdirektivet) kan læses her

Advokatsamfundets høringssvar over direktivet kan læses her

Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk indberetningspligt kan læses her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Lovforslag om obligatorisk indberetningspligt paa skatteomraadet sendt i hoering.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.