Landsretterne inviterer til møde for kommende konstituerede

Print Print
07-02-2019

 

Landsretterne afholder informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. Det sker den 21. marts i både Østre Landsret og Vestre Landsret fra klokken 16 til cirka 17.30, hvor der vil blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og hvor en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet.

Frist for tilmelding er den 14. marts 2019. Tilmelding skal ske på mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på sekretariat@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail: EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk , tlf. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail: BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk, tlf. 99 68 80 00.