Kort sagsbehandlingstid giver kortere frister

Print Print
29-05-2019

Klageren i en borgernær sag, der behandles af Skatteankestyrelsen, kan som udgangspunkt forvente en sagsbehandlingstid på højst 12 måneder. Det gælder for sager, hvor der er klaget den 1. januar 2019 eller senere. Det betyder for eksempel kortere frister for samarbejdspartnere som partsrepræsentanter.

I Skatteankestyrelsens informationsmateriale kan du blandt andet læse mere om, hvilke sager der udgør borgernære sager, adgangen til fristforlængelser i sådanne sager og om forhold der kan forlænge sagsbehandlingstiden, for eksempel  afholdelse af syn og skøn.

Læs informationsmaterialet her