Advokatnævnets kendelse vedrørende interessekonflikt

Print Print
13-08-2019


Advokatnævnet afsagde den 4. juli 2019 kendelse i en sag, hvor et ministerium havde klaget over et advokatselskab og nogle advokater i selskabet i forbindelse med et spørgsmål om interessekonflikt.

Advokatnævnet har i overensstemmelse med nævnets praksis ikke offentliggjort kendelsen.

Sagen og sagens overordnede emne – udbytteskat - har været genstand for meget stor pressebevågenhed og har ad flere gange været omtalt i forskellige medier. Det er derfor Advokatrådets vurdering, at sagen har stor almen interesse. Desuden har Skatteministeren opfordret til, at alle i branchen studerer kendelsen nøje.

Advokatrådet har derfor besluttet at offentliggøre kendelsen i anonymiseret udgave.

Kendelsen forventes efter det oplyste indbragt for domstolene.

Læs kendelse sagsnummer 2019-54 her

Læs kendelse sagsnummer 2019-63 her

Bemærk at Advokatrådet ikke kommenterer kendelser fra Advokatnævnet.