Instruks for behandling af straffesager hvori der indgår teleoplysninger

Print Print
03-07-2019


Politi- og anklagemyndigheden har udarbejdet en instruks til anklagemyndigheden for behandlingen af straffesager, hvori der indgår teledata. Af instruksen fremgår bl.a., at politiet og anklagemyndigheden fremover i forbindelse med efterforskningen skal være særligt opmærksomme på, at teleoplysningerne kan være mangelfulde. Dette gælder også, når anklagemyndigheden skal vurdere tiltalespørgsmålet. Endvidere skal anklagemyndigheden også ved sagens behandling i retten være særlig opmærksom på, at teleoplysningerne kan være mangelfulde, hvilket kan medføre, at der bør iværksættes yderligere bevisførelse.

Læs instruksen her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2019/Instruks for behandling af straffesager hvori der indgaar teleoplysninger.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.