Hvem skal have journalistprisen 2019?

Print Print
24-01-2019

Advokatrådets Journalistpris 2019

Advokatrådet uddeler i forbindelse med Advokatsamfundets 100-års jubilæum og Advokatmødet 2019 en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

I år er det femte gang, at Advokatrådet uddeler Journalistprisen. Initiativet blev for mere end ti år siden taget for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner. Medierne benævnes ofte ‘den fjerde statsmagt’, som har en kritisk og kontrollerende rolle i forhold til de øvrige magtinstanser. Samtidig udgør medierne den vigtigste kanal for den brede befolkning, når det gælder om at orientere sig om retspolitik og retsvæsenet.

Journalistprisen uddeles hvert andet år i forbindelse med Advokatmødet og kan efter en konkret bedømmelse overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Advokatrådet vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden og fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.

Hvem kan få prisen?
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.

Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådet tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne.

Formidlingen kan eksempelvis handle om manglende retssikkerhed for udsatte grupper i samfundet. Det kan være manglende klagemuligheder og dermed manglende adgang for borgere og virksomheder til at få ret. Det kan være ‘systemfejl’ indbygget i myndigheders sagsbehandling eller den offentlige forvaltning. Og det kan være indslag eller artikler, som har fokus på mere klassiske retlige emner.

Både konkrete sager og en mere generel behandling af emner kan komme i betragtning til prisen.

Produktet kan være en serie af artikler/indslag eller en enkeltstående større artikel/indslag. Det er også muligt at nominere en person, som over en periode har dækket et område på en så oplysende måde, at det alene kvalificerer til prisen.

Hvordan foretages bedømmelsen?
Advokatrådet lægger vægt på:

Oplysningsgraden: Bidrager produktionen til generelt at højne borgernes viden om retspolitik eller retssikkerhed?

Opmærksomhed: Formår produktionen at sætte emnet på dagsordenen og åbne borgernes øjne?

Hvordan nominerer du?
Advokatrådet tager imod nomineringer i en periode op til Advokatmødet, som afholdes hvert andet år. Du kan nominere dig selv eller en eller flere personer med en henvisning til produktion og gerne en kort begrundelse. Advokatrådet kan også egenhændigt nominere personer.

Send din nominering senest 25. marts 2019 til journalistpris@advokatsamfundet.dk

Hvordan foregår prisuddelingen?
Prisen uddeles på Advokatmødet 24. maj 2019.

Tidligere modtagere af Advokatrådets Journalistpris:

Astrid Fischer, journalist DR Orientering (2011)

Bo Maltesen, journalist Politiken (2013)

Niels Northroup, journalist, Ritzaus (2015)

Frank Hvilsom, journalist, Politiken (2017)

Prisen på 20.000 kroner er blevet til med støtte fra Dreyers Fond.