Gældsstyrelsen etablerer advokatpanel

Print Print
24-01-2019

Gældsstyrelsen opretter nu et panel for advokater, der vil påtage sig opgaven som kuratorer i konkursboer, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Det sker for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen i Gældsstyrelsens samarbejde med advokater i konkurssager.

Ansøgningsperioden er fra den 28. januar 2019 til den 28. februar 2019. Panelet forventes offentliggjort på Gældsstyrelsens hjemmeside medio marts 2019.

Læs mere på Gældsstyrelsens hjemmeside fra på mandag.